1° Klas Schrijnwerker John Coenen BVBA - Zéér uitgebreide schrijnwerkerij waar vakmanschap een kunst is!!
 
Premies en Fiscale Voordelen
 
 
 
 
 
 
 


 
Federale belastingvermindering voor de plaatsing van dakisolatie
 
 
Voorwaarden
  • De dakisolatie moet worden geplaatst door een aannemer volgens de regels van goed vakmanschap.
  • De aannemer vermeldt een aantal gegevens op de factuur (of in bijlage).
  • Uw woning moet minimum 5 jaar in gebruik zijn als woning bij de start van de werken.
  • Uw isolatiemateriaal moet een Rd-waarde hebben van minimum 2,5 m²K/W (vierkante meter Kelvin per Watt).
 
 
Bedrag van de premie
De belastingvermindering bedraagt 30% van de betaalde factuur, beperkt tot een maximumbedrag van 3040 euro per woning.
Investeringen in 2015
De belastingvermindering zal ook van toepassing zijn voor investeringen in dakisolatie die betaald worden in 2015. De belastingvermindering bedraagt 30% van de betaalde factuur, beperkt tot een bepaald maximumbedrag. Het precieze maximumbedrag zal bekend zijn begin 2015.
 
Tegen 2020 moeten alle daken geïsoleerd zijn van woningen en huurwoningen die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet.
De nieuwe Vlaamse dakisolatienorm treedt al in werking op 1 januari 2015 voor alle zelfstandige woningen (= studio, eengezinswoning of appartement).
Als minimumnorm wordt een R-waarde dakisolatie (of zoldervloerisolatie) van 0,75m² K/W genomen.
De dakisolatienorm is in theorie, net als alle andere minimale kwaliteitsnormen voor woningen, niet beperkt tot huurwoningen. Maar de mogelijke sancties bij een ongeschiktverklaring (jaarlijkse heffing, strafrechtelijke handhaving) zijn niet van toepassing indien de woning door de eigenaar zelf wordt bewoond.
Vanaf 1 januari 2015 zal men bij een woningonderzoek (doorgaans op aanvraag van de huurder) strafpunten toekennen als de woning niet aan de dakisolatienorm voldoet. Tussen 2015 en 2020 krijgt de woning daarvoor een beperkt aantal strafpunten.
Vanaf 1 januari 2020 worden 15 strafpunten toegekend als de woning bij een woningonderzoek niet aan de dakisolatienorm voldoet. Daardoor kan de woning in aanmerking komen voor een ongeschiktverklaring door de burgemeester. Dat betekent dat de eigenaar werken zal moeten uitvoeren om de woning opnieuw conform te maken.
 
 
 
Federale belastingvermindering voor inbraak- en brandpreventie
 
Werken
Investeringen voor inbraakpreventie die in aanmerking komen zijn:
  • inbraakwerend glas
  • beveiligingssystemen tegen inbraak zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveiligingssystemen en kierstandhouders, die oorspronkelijk werden geïnstalleerd of later worden aangebracht op de gevelelementen, zoals deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken. Komen niet in aanmerking: uitgaven voor de levering en plaatsing van gevelelementen als dusdanig: deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken.
  • een motor met anti-ophefsysteem voor elektrische garagepoorten
 
Investeringen voor brandpreventie die in aanmerking komen zijn:
 
  • deuren met brandweerstand van een half uur.
 
Bedrag van de premie
U kan 30% van de uitgaven inbrengen in uw belastingen. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen. Het geïndexeerde maximumbedrag voor 2014 bedraagt 760 euro. U kan dit aangeven in uw belastingsaangifte 2015 (inkomsten 2014).
 
 
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint